Πώς χρηματοδοτείται

Πώς χρηματοδοτείται το ΕΣΠΑ

E-mail Εκτύπωση PDF
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιμές).

Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω:
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και
του Ταμείου Συνοχής.